Het is mogelijk dat u cit­raat­buizen met een voorge­druk­te bar­code aantre­ft.
Om eventuele storin­gen te voorkomen, willen wij u vra­gen om de unieke patiën­ten bar­code volledig over de voorge­druk­te bar­code te plakken. Zie onder­staande afbeeld­ing: